Zimowe zgrupowanie sportowe Klubu MONSTERS -Zakopane 2023

W dniach 19-25 lutego 2023 r. odbyło się kolejne zgrupowanie sportowe klubu MONSTERS. Tym razem wyjechaliśmy do zimowej stolicy Polski – Zakopanego. Zgrupowanie realizowało plan sportowy, ale znaczącą rolę odgrywały w programie zajęcia z poznawania kultury Polski i Ukrainy, nauki języków oraz sportów i zabaw na śniegu. Monstersi wjechali też na Kasprowy Wierch (w warunkach niemal ekstremalnych),  a chętni pokonali trasę do Morskiego Oka i z powrotem. 

Podczas zgrupowania odbył się  kolejny trudny egzamin na niebieski pas – pięciu adeptów otrzymało promocję na wyższy stopień. 

Polsko-ukraiński skład uczestników, kandydatów na liderów, kadry i wolontariuszy sprawiał, że zgrupowanie miało charakter integracyjny.

Relacja filmowa w przygowaniu
Co-financed by:

www.ymcaeurope.com 

Winter Sports Camp in Zakopane 2023

On February 19.-25. 2023. another integration sports camp of the MONSTERS club took place. This time we went to Zakopane – “the winter capital of Poland”. Obviously, the camp implemented a sports plan, but the items on learning about the culture of Poland and Ukraine, learning languages, as well as supplementary winter sports and games  played a significant role in the program. 
During the grouping, another difficult blue belt exam was held – five adepts were promoted to a higher rank.
Monsters also climbed Kasprowy Wierch (in almost extreme conditions), and those who were willing traveled the route to Morskie Oko and back.
The Polish-Ukrainian composition of participants, candidates for leaders, staff and volunteers made the event integrative in a natural way.

Konferencja YMCA EUROPE w Gdyni nt. pracy programowej z uchodźcami

W dniach 8-12 lutego trener Aleksander Rychlik uczestniczył w konferencji programowej organizowanej przez YMCA Europe. Prezentował tam metody pracy z dziećmi i młodzieżą w środowisku zróżnicowanym etnicznie. Była to również okazja do zapoznania się z podobnymi programami prowadzonymi w innych krajach europejskich (w sumie było 19 reprezentacji). Klub MONSTERS dąży do nawiązania współpracy z innymi klubami za granicą, które prowadzą zajęcia ze sportów walki na podobnych zasadach, była to jedna z okazji do bliższego poznania się wymiany doświadczeń.

Working Conference “YMCA work with refugees”

The conference on Work with Refugees was organized YMCA Europe Working Group with Refugees for people who face the issues related to migration caused by the war in Ukraine in their everyday work.  YMCAs from 19 countries were represented at this event. That was a visible sign of solidarity in common work. Trainer Aleksander Rychlik presented the activities run by MONSTERS  in Warsaw. Also that was a great opportunity for initiation international  cooperation with groups that run similar programmes.

Dofinansownie pochodzi od YMCA Europe

STYCZNIOWA NOCOWANKA MONSTERS: 27-28.01.2023

Dofinansownie pochodzi od YMCA Europe

Nocowanki stają się tradycją klubu. Pierwsza w tym roku impreza odbyła się w dniach 27-28 stycznia. Miło popatrzeć, jak Polsko-Ukaraiński zespół razem trenuje, uczy się i bawi. Jest to integracja w akcji wspierana przez YMCA Europe. 

Overnight integration  events have become a tradition in  Monsters club. The first event this year took place on January 27-28. The programme included sport activities, yoga, pizza party, pillow fighting, night cinema, LEGO and blocks contest with awards It’s nice to watch the Polish-Ukrainian team when they train, learn and have fun together. This is integration in action supported by YMCA Europe

Kolejne zawody klubu MONSTERS poza nami

 W wewnętrznych zawodach klubu wzięli udział zawodnicy polscy i ukraińscy, ale nie było żadnej rywalizacji międzynarodowej – każdy reprezentował siebie. Wszyscy należą do jednego klubu i biorą udział w jego działalności na tych samych warunkach. 

Nowością była możliwość udziału rodziców w roli sekundantów na torze przeszkód. Mamy nadzieję, że ten pomysł się podobał. 

Wszyscy startujący otrzymali mikołajkowe upominki, dyplomy i tak się złożyło, że nikt nie pozostał bez medalu! Tak właśnie było :).

Dziękujemy zawodnikom za waleczność, a rodzicom za gorący doping i wsparcie organizatora.    

Another integration club event is over

Polish and Ukrainian players took part in the club’s internal tournament, but there was no national competition – everyone represented themselves. They all belong to one club and participate in its activities under the same conditions. That’s a real integration.

A novelty was the possibility of parents’ participation as the seconds of their kids  on the obstacle course. We hope they liked this idea.

All the competitors received St. Nicholas’ Day gifts, diplomas and it so happened that he was not left without a medal! That’s how it was :).

We would like to thank the competitors for their bravery, and the parents for their warm cheering and support of the organizer. That’s appreciated very much!

NOCOWANKA MONSTERS: 25-26.11.2022

Kolejna nocowanka Monsters, zakończyła się powodzeniem.

Miejsce: Centrum Edukacji i Zabawy Karuzella ul. Szulborska 3 

W programie: trening sportów walki, pizza party, bitwa na poduszki, kino Monsters z maszyną do popcornu, poranny stretching z elementami jogi, fit-śniadanie, konkurs konstruktorski LEGO, trening funkcjonalny.

Ta forma integracji dla młodych sportowców klubu zaczyna się upowszechniać. Przynależność do klubu to coś więcej niż treningi sportowe, to  spędzony razem czas na przyjemnych i użytecznych zajęciach. 

TRWA KONKURS NA KONTRUKCJĘ Z KLOCKÓW LEGO 🙂

Dofinansownie pochodzi od YMCA Europe

Róża Fight Cup 5-6.11.2022

Kolejny występ turniejowy ekipy MONSTERS

Z wyników tego, jak zwykle bardzo dobrze przygotowanego turnieju, powody do zadowolenia miało dwóch zawodników naszego klubu. Maks (złoto) i Kuba (brąz) należą do najmłodszych wiekiem (około 7 lat), ale nie doświadczeniem wojowników - trenują już 3 lata.
Ich sukces jest najlepszym przykładem na to, że wytrwałość i determinacja przynoszą efekty.

RÓBMY SWOJE 🙂

Chłopcy zdali egzamin egzamin na niebieski pas podczas  letniego integracyjnego zgrupowania w Zakopanem współfinansowanym przez YMCA Europe. Obejrzyj wspomnienia.

The boys  passed their Blue Belt Exam at the Polish Ukrainian Summer Camp in Zakopane, co-funded by YMCA Europe. See the memory video. 

Udany start polsko-ukraińskiej ekipy MONSTERS

Successful start of the Polish-Ukrainian MONSTERS team

Gratulacje dla naszych niebieskich pasów!  Trzyosobowa ekipa przywiozła z Turnieju Kwalifikacyjnego Dziecięcej Ligi Grapplingowej  3 medale. Kuba i Szymek zdobyli złoto po walkach, które w pełni kontrolowali i nie dali żadnych szans przeciwnikom, a Dima solidnie zapracował na srebro pokonując w drodze do finału utytułowanych przeciwników. 

Chłopaki bardzo dobrze zaprezentowali się w  walkach – trener jest więc zadowolony nie tylko z wyniku! 

Przed nami seria dalszych występów – cieszmy się 😊

 

Congratulations to our Blue Belts! A 3-person team brought 3 medals from the Qualifying Tournament of the Young Grappling League. Kuba and Szymek won gold after the fights, which they fully controlled and gave no chances to their opponents, and Dima earned solid silver by defeating titled opponents on the way to the finals.

The guys presented themselves very well in the fights – so the trainer is satisfied not only with the result!

A series of more performances are ahead of us – let’s enjoy😏 !

http://www.ymcajapan.org/

The MONSTERS' Summer in Warsaw

Integration Day-Camp "Sports & Languages"

Lato Monstersów zakończyło się polsko-ukraińskimi półkoloniami. Było to harmonijne połączenie aktywnego wypoczynku, nauki i sportu. Tak właśnie wkraczamy w regularne zajęcia klubowe w roku szkolnym.

Tym razem dofinansowanie pochodziło z YMCA Europę i YMCA Japan. Dziękujemy również rodzicom za udział w projekcie integracyjnym ich dzieci!

Filmy niech będą miłym wspomnieniem lata i zachętą do treningów 😊

 

 

The Monsters’ summer ended with the Polish-Ukrainian Day Camps. It was a balanced combination of active rest, learning and sports. This is how we enter regular club activities during the school year.

This time the co-funding came from YMCA Europe and YMCA Japan. We would also like to thank the parents for the support to their children’s participation in the integration project!

2 videos: may they are nice  memories from the summer 😏.

Zgrupowanie sportowe
Klubu Monsters
w Zakopanem
1 - 7 lipca 2022r.

Zgrupowanie letnie różniło się od poprzednich  przede wszystkim tym, że było ono wielonarodowościowe. Klub MONSTERS realizuje program zajęć pozaszkolnych, którego jednym z celów jest integracja dzieci różnych narodowości mieszkających w Polsce. Program jest realizowany we współpracy z międzynarodową organizacją pozarządową YMCA Europe. Dla klubu oznacza to również perspektywę współpracy zagranicznej. 
Co-financed by:

www.ymcaeurope.com 

Integration Sports Camp
in Zakopane
July 1-7.2022

The summer sports camp differed from the previous ones mainly because of its multinational participation. The MONSTERS club implements a program of extracurricular activities, one of the goals of which is to integrate children of different nationalities living in Poland. The program is implemented in cooperation with the international non-governmental organization YMCA Europe. For the club, it also means the prospect of international cooperation.

Integration City Camp "Sports & Culture, Days & Nights"

czyli

MAJÓWKA MONSTERS

Tym razem było to wydarzenie międzynarodowe, gdyż wśród uczestników, mieliśmy uczestników z Ukrainy. Działo się to w ramach programu integracyjnego prowadzonego przez organizację międzynarodowa YMCA Europe, do którego przystąpił klub MONSTERS. Program wspierany jest również przez UNICEF.

W użyciu były 4 języki!

Na tym nie koniec: program będzie się rozwijał i młodzi Ukraińcy będą regularnie uczęszczali na treningi klubowe, a także uczestniczyli w zgrupowaniach sportowych klubu.