MONSTERS – SPORTY WALKI

STYCZNIOWA NOCOWANKA MONSTERS: 27-28.01.2023

Dofinansownie pochodzi od YMCA Europe

Nocowanki stają się tradycją klubu. Pierwsza w tym roku impreza odbyła się w dniach 27-28 stycznia. Miło popatrzeć, jak Polsko-Ukaraiński zespół razem trenuje, uczy się i bawi. Jest to integracja w akcji wspierana przez YMCA Europe. 

Overnight integration  events have become a tradition in  Monsters club. The first event this year took place on January 27-28. The programme included sport activities, yoga, pizza party, pillow fighting, night cinema, LEGO and blocks contest with awards It’s nice to watch the Polish-Ukrainian team when they train, learn and have fun together. This is integration in action supported by YMCA Europe

Kolejne zawody klubu MONSTERS poza nami

 W wewnętrznych zawodach klubu wzięli udział zawodnicy polscy i ukraińscy, ale nie było żadnej rywalizacji międzynarodowej – każdy reprezentował siebie. Wszyscy należą do jednego klubu i biorą udział w jego działalności na tych samych warunkach. 

Nowością była możliwość udziału rodziców w roli sekundantów na torze przeszkód. Mamy nadzieję, że ten pomysł się podobał. 

Wszyscy startujący otrzymali mikołajkowe upominki, dyplomy i tak się złożyło, że nikt nie pozostał bez medalu! Tak właśnie było :).

Dziękujemy zawodnikom za waleczność, a rodzicom za gorący doping i wsparcie organizatora.    

Another integration club event is over

Polish and Ukrainian players took part in the club’s internal tournament, but there was no national competition – everyone represented themselves. They all belong to one club and participate in its activities under the same conditions. That’s a real integration.

A novelty was the possibility of parents’ participation as the seconds of their kids  on the obstacle course. We hope they liked this idea.

All the competitors received St. Nicholas’ Day gifts, diplomas and it so happened that he was not left without a medal! That’s how it was :).

We would like to thank the competitors for their bravery, and the parents for their warm cheering and support of the organizer. That’s appreciated very much!

NOCOWANKA MONSTERS: 25-26.11.2022

Kolejna nocowanka Monsters, zakończyła się powodzeniem.

Miejsce: Centrum Edukacji i Zabawy Karuzella ul. Szulborska 3 

W programie: trening sportów walki, pizza party, bitwa na poduszki, kino Monsters z maszyną do popcornu, poranny stretching z elementami jogi, fit-śniadanie, konkurs konstruktorski LEGO, trening funkcjonalny.

Ta forma integracji dla młodych sportowców klubu zaczyna się upowszechniać. Przynależność do klubu to coś więcej niż treningi sportowe, to  spędzony razem czas na przyjemnych i użytecznych zajęciach. 

TRWA KONKURS NA KONTRUKCJĘ Z KLOCKÓW LEGO 🙂

Dofinansownie pochodzi od YMCA Europe

Róża Fight Cup 5-6.11.2022

Kolejny występ turniejowy ekipy MONSTERS

Z wyników tego, jak zwykle bardzo dobrze przygotowanego turnieju, powody do zadowolenia miało dwóch zawodników naszego klubu. Maks (złoto) i Kuba (brąz) należą do najmłodszych wiekiem (około 7 lat), ale nie doświadczeniem wojowników - trenują już 3 lata.
Ich sukces jest najlepszym przykładem na to, że wytrwałość i determinacja przynoszą efekty.

RÓBMY SWOJE 🙂

Chłopcy zdali egzamin egzamin na niebieski pas podczas  letniego integracyjnego zgrupowania w Zakopanem współfinansowanym przez YMCA Europe. Obejrzyj wspomnienia.

The boys  passed their Blue Belt Exam at the Polish Ukrainian Summer Camp in Zakopane, co-funded by YMCA Europe. See the memory video. 

Udany start polsko-ukraińskiej ekipy MONSTERS

Successful start of the Polish-Ukrainian MONSTERS team

Gratulacje dla naszych niebieskich pasów!  Trzyosobowa ekipa przywiozła z Turnieju Kwalifikacyjnego Dziecięcej Ligi Grapplingowej  3 medale. Kuba i Szymek zdobyli złoto po walkach, które w pełni kontrolowali i nie dali żadnych szans przeciwnikom, a Dima solidnie zapracował na srebro pokonując w drodze do finału utytułowanych przeciwników. 

Chłopaki bardzo dobrze zaprezentowali się w  walkach – trener jest więc zadowolony nie tylko z wyniku! 

Przed nami seria dalszych występów – cieszmy się 😊

 

Congratulations to our Blue Belts! A 3-person team brought 3 medals from the Qualifying Tournament of the Young Grappling League. Kuba and Szymek won gold after the fights, which they fully controlled and gave no chances to their opponents, and Dima earned solid silver by defeating titled opponents on the way to the finals.

The guys presented themselves very well in the fights – so the trainer is satisfied not only with the result!

A series of more performances are ahead of us – let’s enjoy😏 !

http://www.ymcajapan.org/

The MONSTERS' Summer in Warsaw

Integration Day-Camp "Sports & Languages"

Lato Monstersów zakończyło się polsko-ukraińskimi półkoloniami. Było to harmonijne połączenie aktywnego wypoczynku, nauki i sportu. Tak właśnie wkraczamy w regularne zajęcia klubowe w roku szkolnym.

Tym razem dofinansowanie pochodziło z YMCA Europę i YMCA Japan. Dziękujemy również rodzicom za udział w projekcie integracyjnym ich dzieci!

Filmy niech będą miłym wspomnieniem lata i zachętą do treningów 😊

 

 

The Monsters’ summer ended with the Polish-Ukrainian Day Camps. It was a balanced combination of active rest, learning and sports. This is how we enter regular club activities during the school year.

This time the co-funding came from YMCA Europe and YMCA Japan. We would also like to thank the parents for the support to their children’s participation in the integration project!

2 videos: may they are nice  memories from the summer 😏.

Zgrupowanie sportowe
Klubu Monsters
w Zakopanem
1 - 7 lipca 2022r.

Zgrupowanie letnie różniło się od poprzednich  przede wszystkim tym, że było ono wielonarodowościowe. Klub MONSTERS realizuje program zajęć pozaszkolnych, którego jednym z celów jest integracja dzieci różnych narodowości mieszkających w Polsce. Program jest realizowany we współpracy z międzynarodową organizacją pozarządową YMCA Europe. Dla klubu oznacza to również perspektywę współpracy zagranicznej. 
Co-financed by:

www.ymcaeurope.com 

Integration Sports Camp
in Zakopane
July 1-7.2022

The summer sports camp differed from the previous ones mainly because of its multinational participation. The MONSTERS club implements a program of extracurricular activities, one of the goals of which is to integrate children of different nationalities living in Poland. The program is implemented in cooperation with the international non-governmental organization YMCA Europe. For the club, it also means the prospect of international cooperation.

Integration City Camp "Sports & Culture, Days & Nights"

czyli

MAJÓWKA MONSTERS

Tym razem było to wydarzenie międzynarodowe, gdyż wśród uczestników, mieliśmy uczestników z Ukrainy. Działo się to w ramach programu integracyjnego prowadzonego przez organizację międzynarodowa YMCA Europe, do którego przystąpił klub MONSTERS. Program wspierany jest również przez UNICEF.

W użyciu były 4 języki!

Na tym nie koniec: program będzie się rozwijał i młodzi Ukraińcy będą regularnie uczęszczali na treningi klubowe, a także uczestniczyli w zgrupowaniach sportowych klubu.  

Lokalizacja: Centrum Nauki i Zabawy Karuzella

Nocowanka Monsters

28-29 października odbyła się kolejna impreza klubowa - Nocowanka Monsters! Było dużo sportu, zabawy oraz pożytecznej wiedzy.

W programie:

 • trening sportów walki
 • trening funkcjonalny
 • poranny stretching z elementami jogi 
 • kolacja i śniadanie
 • kino Monsters  z maszyną do popcornu
 • zajęcia odstresowujące
 • opieka od 18:30 w piątek do 12:00 w sobotę

Nowością były zawody w budowaniu z klocków LEGO – pomysł chwycił 🙂

Overnight Event

On October 28-29, another integration club event took place - Monsters Overnight. There was a lot of sport, fun, useful knowledge and skills.

The programme contained:

 • Martial arts training
 • functional training
 • morning stretching with yoga elements 
 • common meals 
 • “Monsters cinema” with a popcorn machine
 • anti-stress (mental health) activities

A new proposition was the competition in building with LEGO bricks – the idea caught on 😊.

Klub Monsters prowadzi program integracyjny dla dzieci w partnerstwie z  międzynarodową organizacją YMCA Europe.

The Monsters Club runs an integration program for children in partnership with the international organization YMCA Europe.

Bardzo dobre wieści z Zakrętu

Very Good News from Zakręt

Kolejny udany turniej naszych Monstersów w BJJ: 4 startujących – 4 miejsca na podium !
Do złotych medali Dimy, Kuby i Szymka Kuba Strzelbicki dodał brązowy. 
Trener chwali zawodników za dobre walki i nie kryje satysfakcji. GRATULACJE i BRAWKA 👏

Teraz kolej na  Turniej Róży  ! 

Another successful tournament of our Polish – Ukrainian Monsters in BJJ: 4 competitors and – 4 podium places!
Kuba Strzelbicki added a bronze medal to the gold ones of Dima, Kuba and Szymek’s.
The coach praises the players for good fights and does not hide his satisfaction. CONGRATULATIONS 👏!
Now it’s the turn of the Róża Tournament – let’s be cheerful!
 
 

Chłopcy zdali egzamin egzamin na niebieski pas podczas  letniego integracyjnego zgrupowania w Zakopanem współfinansowanym przez YMCA Europe. Obejrzyj wspomnienia.

The boys  passed their Blue Belt Exam at the Polish Ukrainian Summer Camp in Zakopane, co-funded by YMCA Europe. See the memory video. 

Udany start polsko-ukraińskiej ekipy MONSTERS

Successful start of the Polish-Ukrainian MONSTERS team

Gratulacje dla naszych niebieskich pasów!  Trzyosobowa ekipa przywiozła z Turnieju Kwalifikacyjnego Dziecięcej Ligi Grapplingowej  3 medale. Kuba i Szymek zdobyli złoto po walkach, które w pełni kontrolowali i nie dali żadnych szans przeciwnikom, a Dima solidnie zapracował na srebro pokonując w drodze do finału utytułowanych przeciwników. 

Chłopaki bardzo dobrze zaprezentowali się w  walkach – trener jest więc zadowolony nie tylko z wyniku! 

Przed nami seria dalszych występów – cieszmy się 😊

 

Congratulations to our Blue Belts! A 3-person team brought 3 medals from the Qualifying Tournament of the Young Grappling League. Kuba and Szymek won gold after the fights, which they fully controlled and gave no chances to their opponents, and Dima earned solid silver by defeating titled opponents on the way to the finals.

The guys presented themselves very well in the fights – so the trainer is satisfied not only with the result!

A series of more performances are ahead of us – let’s enjoy😏 !

http://www.ymcajapan.org/

The MONSTERS' Summer in Warsaw

Integration Day-Camp "Sports & Languages"

Lato Monstersów zakończyło się polsko-ukraińskimi półkoloniami. Było to harmonijne połączenie aktywnego wypoczynku, nauki i sportu. Tak właśnie wkraczamy w regularne zajęcia klubowe w roku szkolnym.

Tym razem dofinansowanie pochodziło z YMCA Europę i YMCA Japan. Dziękujemy również rodzicom za udział w projekcie integracyjnym ich dzieci!

Filmy niech będą miłym wspomnieniem lata i zachętą do treningów 😊

 

 

The Monsters’ summer ended with the Polish-Ukrainian Day Camps. It was a balanced combination of active rest, learning and sports. This is how we enter regular club activities during the school year.

This time the co-funding came from YMCA Europe and YMCA Japan. We would also like to thank the parents for the support to their children’s participation in the integration project!

2 videos: may they are nice  memories from the summer 😏.

Chłopcy zdali egzamin egzamin na niebieski pas podczas  letniego integracyjnego zgrupowania w Zakopanem współfinansowanym przez YMCA Europe. Obejrzyj wspomnienia.

The boys  passed their Blue Belt Exam at the Polish Ukrainian Summer Camp in Zakopane, co-funded by YMCA Europe. See the memory video. 

Udany start polsko-ukraińskiej ekipy MONSTERS

Successful start of the Polish-Ukrainian MONSTERS team

Gratulacje dla naszych niebieskich pasów!  Trzyosobowa ekipa przywiozła z Turnieju Kwalifikacyjnego Dziecięcej Ligi Grapplingowej  3 medale. Kuba i Szymek zdobyli złoto po walkach, które w pełni kontrolowali i nie dali żadnych szans przeciwnikom, a Dima solidnie zapracował na srebro pokonując w drodze do finału utytułowanych przeciwników. 

Chłopaki bardzo dobrze zaprezentowali się w  walkach – trener jest więc zadowolony nie tylko z wyniku! 

Przed nami seria dalszych występów – cieszmy się 😊

 

Congratulations to our Blue Belts! A 3-person team brought 3 medals from the Qualifying Tournament of the Young Grappling League. Kuba and Szymek won gold after the fights, which they fully controlled and gave no chances to their opponents, and Dima earned solid silver by defeating titled opponents on the way to the finals.

The guys presented themselves very well in the fights – so the trainer is satisfied not only with the result!

A series of more performances are ahead of us – let’s enjoy😏 !

Zgrupowanie sportowe Klubu Monsters w Zakopanem 1 - 7 lipca 2022r.

Zgrupowanie letnie różniło się od poprzednich  przede wszystkim tym, że było ono wielonarodowościowe. Klub MONSTERS realizuje program zajęć pozaszkolnych, którego jednym z celów jest integracja dzieci różnych narodowości mieszkających w Polsce. Program jest realizowany we współpracy z międzynarodową organizacją pozarządową YMCA Europe. Dla klubu oznacza to również perspektywę współpracy zagranicznej. 
Co-financed by:

www.ymcaeurope.com 

Integration Sports Camp in Zakopane
July 1-7.2022

The summer sports camp differed from the previous ones mainly because of its multinational participation. The MONSTERS club implements a program of extracurricular activities, one of the goals of which is to integrate children of different nationalities living in Poland. The program is implemented in cooperation with the international non-governmental organization YMCA Europe. For the club, it also means the prospect of international cooperation.

Integration City Camp "Sports & Culture, Days & Nights"

czyli

MAJÓWKA MONSTERS

Tym razem było to wydarzenie międzynarodowe, gdyż wśród uczestników, mieliśmy uczestników z Ukrainy. Działo się to w ramach programu integracyjnego prowadzonego przez organizację międzynarodowa YMCA Europe, do którego przystąpił klub MONSTERS. Program wspierany jest również przez UNICEF.

W użyciu były 4 języki!

Na tym nie koniec: program będzie się rozwijał i młodzi Ukraińcy będą regularnie uczęszczali na treningi klubowe, a także uczestniczyli w zgrupowaniach sportowych klubu.  

Warszawa, 4-5 czerwca 2022r.

Były to ostatnie zawody Monstersów przed wakacjami. Dziewięciu śmiałków, wspieranych przez kibiców wystartowało w kategoriach: tor przeszkód, walkach grapplingowych i MMA. Były medale, był rekord toru i był też smutek po przegranej walce – zwykłe życie zawodnika.

Teraz czekamy na zgrupowanie w Zakopanem :).

MONSTERS CHALLENGE IV

ZABAWA i WSPÓZAWODNICTWO

Regularne treningi są najważniejsze, ale niektórym to nie wystarcza. Od czasu do czasu warto poczuć działanie adrenaliny w zawodach wewnętrznych klubu MONSTERS. Przyjemnie jest zdobyć medal i przeżyć chwile chwały na podium, ale poczucie smaku porażki też jest jest cenne – tak kształtuje się charakter. 

Młodsi zawodnicy pokonywali na czas tor przeszkód, starsi brali udział w turnieju walk ju-jitstu i MMA. Emocje udzielały i zawodnikom, i publiczności, która pięknie dopingowała wszystkim. DZIĘKUJEMY!

Integration City Camp "Sports & Culture, Days & Nights"

czyli

MAJÓWKA MONSTERS

Tym razem było to wydarzenie międzynarodowe, gdyż wśród uczestników, mieliśmy uczestników z Ukrainy. Działo się to w ramach programu integracyjnego prowadzonego przez organizację międzynarodowa YMCA Europe, do którego przystąpił klub MONSTERS. Program wspierany jest również przez UNICEF.

W użyciu były 4 języki!

Na tym nie koniec: program będzie się rozwijał i młodzi Ukraińcy będą regularnie uczęszczali na treningi klubowe, a także uczestniczyli w zgrupowaniach sportowych klubu.  

Mistrzostwa Polski w ADCC
Warszawa, 23-24 kwietnia 2022r.

Były to trudne zawody: poziom  był bardzo wysoki, przeciwnicy silni i dla naszego młodego klubu nie miał to być “spacerek”, ale nie stawialiśmy się z góry na pozycji przegranych. Nasi zawodnicy dali z siebie to, na co było nas  stać w tych zawodach. Realizujemy plan szkoleniowy i patrzymy w przyszłość.

Gratulacje dla Kuby Strzelbickiego za honorowy medal dla Monstersów (brawo Strzelba!) oraz dla wszystkich chłopaków, którzy podjęli wyzwanie i walczyli do końca. Dziękujemy wszystkim za udział i za reprezentowanie klubu Monsters!

Również dziękujemy naszym kibicom, którzy znów okazali Monstersom swe wielkie wsparcie!

Róbmy swoje !

Zimowe zgrupowanie Monsters w Olsztynie zakończone

 

Podczas zgrupowania w stolicy Warmii i Mazur zajęć sportowych było dużo i to nie tylko z własnym trenerem. W treningu otwierającym obóz uczestniczył pan Artur Niedźwiecki, właściciel udostępnionej Monstersom nowoczesnej sali sportowej, który od wielu lat doskonali kung fu w Szkole Chińskich Sztuk Walki Shaolin w Olsztynie. Pan Artur zademonstrował adeptom swoje imponujące umiejętności z zakresu akrobatyki. Zachęcał do odważnego wyznaczania sobie celów i wytrwałości podczas ćwiczeń. Jego sprawność jest najlepszym dowodem na to, że znane powiedzenia „ćwiczenie czyni mistrza” ma sens.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem było seminarium BJJ, w czasie którego Monstersi poznali pana Tomasza Arabasza – posiadacza czarnych pasów w brazylijskim jiu-jitsu i judo. Wspólny trening z dziećmi z Klubu Berseker’s Team Olsztyn dostarczył wielu wrażeń i satysfakcji. Można było nauczyć się kilku nowych technik w parterze, a także porównać swoje umiejętności  w ćwiczeniach z innymi partnerami.

Takie spotkania z pasjonatami sztuk walki to szansa na wzmocnienie motywacji i na poszerzenie własnych horyzontów myślowych. Warto z takich możliwości korzystać. 

Plakat zawodów Monsters

Monsters Challenge III był wewnętrznym turniejem klubu i z racji różnych ograniczeń nie mógł być dostępny dla szerokiej publiczności. Niemniej jednak organizatorom zależało na zapewnieniu wszelkich standardów, które są właściwe dla poważnej imprezy sportowej.

Turniej składał się z dwóch części: toru przeszkód w trzech kategoriach wiekowych oraz walk (submission fight) w pięciu kategoriach wagowych. Mimo że rywalizacja dotyczyła uczestników tego samego klubu, walka o medale była zacięta i pełna zaangażowania ze strony młodych sportowców. Zawody przebiegły przy pełnym poszanowaniu regulaminów konkurencji oraz zasad bezpieczeństwa i fair-play. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, a atmosfera poza torem i matą pozostała przyjacielska.

Turniej był również podsumowaniem rocznej pracy wszystkich trenujących grup, a także  kolejną okazją do integracji.

Organizator składa serdeczne podziękowania sędziom i osobom dbającym o porządek na torze i macie (starsi zawodnicy klubu zdobyli cenne doświadczenie). Dziękujemy też rodzicom i opiekunom za wszelką pomoc w przygotowaniach i za stworzenie prawdziwie sportowej atmosfery.

Najszybsi zawodnicy

Ważny komunikat!

Różnica czasów pomiędzy dwoma zawodnikami w kategorii U6 była minimalna ( setne sekundy), co przy ręcznym pomiarze niesie ze sobą możliwość  przypadkowego pokrzywdzenia jednego z zawodników. Kierując się zadami fair-play organizatorzy postanowili przyznać dwa brązowe medale w tej kategorii. 

Na podium w walkach stanęli:

Waga do 32 kg
Waga do 40 kg

Gwiazdkowy Turniej w BJJ
Mińsk Mazowiecki, 4 grudnia 2021

Kolejny turniej i kolejne doświadczenie

Sukcesy są!

Niezależnie od miejsca na podium nasi zawodnicy cieszą się sportem i hartują się w walce. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji, a wszystkim kibicom za wsparcie (tym razem zdalne).

Plakt aktywność w klubie Monsters

W klubie MONSTERS dużo się dzieje


Warszawa, 6-7.11.2021

Zawodnicy klubu MONSTERS znów wystartowali

Tym razem była to trzecia edycja Róża Fight Cup, która została świetnie przygotowana przez UKS „Mały Wojownik”.

Monstersi  rywalizowali w kategoriach NINJA WARRIORS ( tor przeszkód dla dzieci), GRAPPLING i MMACieszymy się ze zdobytych medali (niektóre pierwsze w życiu), ale najważniejsze jest to, że nasi sportowcy dzielnie walczyli, często z bardziej doświadczonymi zawodnikami innych klubów. Każde zawody czegoś uczą, pokazują silne strony, a także odkrywają to, na czym trzeba pracować. TRENUJMY DALEJ !

NINJA WARRIORS

Filip Dryja

Wiktor Więcko

Bolek Wojdyr

Helena Boratyńska

Miłosz Karbasz

Julek Suchojad

Leon Michalak

Jagoda Uszczyńska

Maks Jarco

Kuba Sanecznik

Adam Zieliński

Marysia Żuk-Cybuchowska

Julia Wierzbicka

Krystian Majewski

Antoni Bystroń

GRAPPLING

Kamil Sobstyl

Kuba Strzelbicki

Szymon Lesniak

Kuba Rogiński

Adam Szyszkowski

Kacper Dziewirski

Dima Pankiv

Bartosz Polit

MMA

Szymon Lesniak

Kacper Dziewirski

Kuba Strzelbicki

Kuba Rogiński

Dima Pankiv

 

III PUCHAR ORŁA BJJ dla dzieci i młodzieży
Zakręt, 30.10.2021

Rysunek sportowca

Techniki punktowane:

 • obalenie / rzut – 2 pkt.
 • dosiad – 4 pkt.
 • wpięcie za plecy (dwa haki) – 4 pkt.
 • przejście gardy – 3 pkt.
 • kolano na brzuchu – 2 pkt.
 • przetoczenie z gardy, półgardy/ sweep – 2 pkt.
 • W kategorii U 8, U 10 i U 12 możliwe jest wygranie przed czasem przewagą techniczną 15 pkt.

Każde zawody to dla sportowca cenne doświadczenie. W Zakręcie była okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w brazylijskim jiu jitsu No Gi. Z tej próby chłopcy z klubu Monsters wrócili z dorobkiem kilku cennych medali. Gratulacje należą się jednak nie tylko medalistom, ale wszystkim, którzy walczyli z pasją i poświęceniem. Doceniamy to!

Udział w zawodach pozwala oswoić się z atmosferą rywalizacji i wzmocnić odporność psychiczną na stres. Tego nie da się zbudować teoretycznie. Wyniki obserwacji uwzględnimy w dalszych treningach.

Przed nami następne zawody. A teraz praca! 🙂

 

Kategorie wiekowe i wagowe stosowane podczas zawodów:

 • Dzieci U-6 (4-5 lat 2016-2017)
 • U-8 (6-7 lat, rok ur. 2014-2015)
 • U-10 (8-9 lat, rok ur. 2012-2013)
 • U-12 (10-11 lat, rok ur. 2010-2011)
 • U-15 (12-13-14 lat, rok ur. 2007-2008-2009)
 • U-18 (15-16-17 lat, rok ur. 2004-2005-2006)

Czas walki:

 • U 8 –2 min
 • U 10 – 3 min
 • U 12 – 3 min
 • U 15 – 4 min
 • U 18 – 4 min

 

Zgrupowanie sportowe Klubu Monsters w Zakopanem
5 - 11 lipca 2021 r.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć