MONSTERS – SPORTY WALKI

Polityka prywatności

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Aleksander Rychlik o lokalizacji: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 12 lok. 109, 03- 984 Warszawa (dalej „Administrator” albo „Firma”).

 

Twoje dane otrzymałem od Ciebie podczas , gdy skontaktowałeś się ze mną wykorzystując dane z podstrony https://sporty-walki.edu.pl/kontakt/

a także podczas dokonywania przez Ciebie transakcji z Firmą.

Twoje dane osobowe Firma przetwarza w celu:

  

 • informowania Cię o ofertach związanych działalnością gospodarczą Firmy;
 • bieżącej komunikacji związanej realizacją zamówionych usług;
 • zamieszczenia Twoich opinii lub komentarzy dotyczących działalności Firmy;
 • wystawiania faktur.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są również, gdy związane to jest z uzasadnionym interesem Firmy. W szczególności oznacza to:

 

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
 • dopasowanie ofert zgodnie z zaobserwowanymi u Ciebie zainteresowaniami;
 • prowadzenie wobec Ciebie dopasowanych działań marketingowych;
 • kontaktowanie się z Tobą jako klientem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności (za Twoją zgodą) – drogą mailową lub telefoniczną;
 • zapewnienie obsługi zobowiązań finansowych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa;
 • prowadzenie badań i analiz pod kątem atrakcyjności oferty firmy;
 • prowadzenie analiz statystycznych.

 

Dodatkowo, po uzyskaniu Twojej zgody, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz brać udział.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie przesyłając informację na adres aleksanderrychlik@gmail.com

 

Zakres niezbędnych do podania danych osobowych:

 

Podanie niektórych danych osobowych konieczne jest do zawarcia i wykonania umowy o usługę Firmy. W szczególności konieczne jest podanie: adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, nazwy firmy (jeśli ona zamawia usługę), adresu firmy, oraz numeru NIP.

 

Podanie adresu e-mail wymagane jest dla usprawnienia komunikacji bieżącej, w tym szybkiego przesyłania:

 

 • informacji o ofertach;
 • planów treningowy;
 • wprowadzenia zmian w treningach;
 • konsultacji zdalnej.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może być konieczne podanie innych danych. Przypadki takie będą przedmiotem dodatkowych uzgodnień z właścicielem danych.

 

Uprawnienia właściciela danych wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych:

 

Firma gwarantuje przestrzeganie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 

 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • okaże się, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę;
 • dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wykorzystanie danych wychodzi poza niezbędny zakres uzgodniony w umowie;
 • gdy skończy się okres wykonywania usługi, a Firma nie rości pretensji odnoście do zobowiązań klienta;

Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionych działań, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. W szczególności może to dotyczyć ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czas przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

Firmie hostingowej na zasadzie powierzenia, operatorowi pocztowemu, ubezpieczycielowi

kancelariom prawnym, bankom, operatorowi płatności, uprawnionym organom publicznym, operatorom systemów komunikacji on-line, upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu umożliwienia funkcjonowania Firmy.

Dostępność danych osobowych poza państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz napisać na adres email aleksanderrychlik@gmail.com .